Thanh toán rút tiền lương hưu một lần,Dịch vụ hoàn thuế

英語 日本語 中国語 ベトナム語
Việc lấy lại thanh toán rút tiền lương hưu một lần và tiền thuế hãy giao cho chúng tôi
年金の脱退一時金と税金の還付はお任せください

Dịch vụ hoàn thuế

Công ty TNHH YouAT cung cấp dịch vụ hoàn thuế cho người nước ngoài đã làm việc tại Nhật Bản.
Vui lòng gửi "Mẫu thông báo người quản lý nộp thuế" và các tài liệu cần thiết sau cho chúng tôi qua đường bưu điện. Chúng tôi sẽ thay mặt bạn chuẩn bị tờ khai thuế và nộp cho cơ quan thuế.


Ví dụ về thuế được hoàn lại

Thuế thu nhập / thuế cư trú Một số thuế thu nhập và thuế cư trú do một công ty Nhật Bản khấu trừ có thể được nộp lại sau khi nghỉ việc. Vui lòng chuẩn bị sẵn phiếu kê khai thu nhập và thuế do công ty phát hành.
Trợ cấp thôi việc / thuế 401K Bạn có thể nộp hồ sơ hoàn lại tiền trợ cấp thôi việc và thuế 401K nhận được từ một công ty Nhật Bản.
Tiền thuế đối với khoản thanh toán rút tiền lương hưu một lần Có thể hoàn được 20% khoản đã nộp thuế. Vui lòng gửi thư "Mẫu thông báo thanh toán khoản thanh toán rút tiền một lần" và "Mẫu thông báo người quản lý nộp thuế" được gửi từ cơ quan chính phủ Nhật Bản cho chúng tôi qua đường bưu điện.
Bấm vào đây để xem các tài liệu tham khảo.

Chi phí

25% số tiền hoàn lại.
  • Chúng tôi sẽ thay mặt bạn nộp khai báo hoàn thuế với tư cách là người quản lý nộp thuế.
  • Chúng tôi sẽ khấu trừ các khoản phí trên từ khoản thuế được hoàn và chuyển vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn.
  • Phí chuyển tiền của tổ chức tài chính không được bao gồm trong phí của chúng tôi.
  • Mất khoảng 1 đến 3 tháng tiền sẽ được hoàn lại.

Pension topics
2021-04-01
Về công thức tính khoản thanh toán rút tiền một lần
2019-09-01
Danh sách các Hiệp định An sinh Xã hội (kể từ tháng 9 năm 2019)
Read more
video
English video

Japanese pension (Nenkin) can claim for 10 years contribution.10年加入で厚生,国民年金は請求できます.

京都府京都市の夕映舎