Thanh toán rút tiền lương hưu một lần,Dịch vụ hoàn thuế

英語 日本語 中国語 ベトナム語
Việc lấy lại thanh toán rút tiền lương hưu một lần và tiền thuế hãy giao cho chúng tôi
年金の脱退一時金と税金の還付はお任せください

Giới thiệu về YouAT

Công ty trách nhiệm hữu hạn YouAT thực hiện các dịch vụ khác nhau cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản và các hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản.

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn trả lương hưu Nhật Bản cho người nước ngoài(Thanh toán rút tiền một lần).
    Kể từ khi thành lập vào năm 2009, chúng tôi đã có hơn 200 khách hàng mỗi 1 năm và chúng tôi nhận được sự đánh giá cao từ nhiều người nước ngoài đã làm việc tại Nhật Bản.
  • Chúng tôi thay mặt bạn nộp đơn lương hưu tuổi già.
    Để ứng phó với việc sửa đổi hệ thống vào tháng 8 năm 2017, chúng tôi đã bắt đầu kinh doanh hỗ trợ chủ yếu dành cho những người không mang quốc tịch Nhật Bản.
  • Chúng tôi bắt đầu dịch vụ thiết kế chữ Hán "字天(Jiten)" vào năm 2011.

Neo Koporasu Shimanouchi B #512
21 Nishinokyo Simanouchicho, Nakagyo-ku, Kyoto, Japan
EMAIL: info@youat-jp.com


Pension topics
2021-04-01
Về công thức tính khoản thanh toán rút tiền một lần
2019-09-01
Danh sách các Hiệp định An sinh Xã hội (kể từ tháng 9 năm 2019)
Read more
video
English video

Japanese pension (Nenkin) can claim for 10 years contribution.10年加入で厚生,国民年金は請求できます.

京都府京都市の夕映舎