Thanh toán rút tiền lương hưu một lần,Dịch vụ hoàn thuế

英語 日本語 中国語 ベトナム語
Việc lấy lại thanh toán rút tiền lương hưu một lần và tiền thuế hãy giao cho chúng tôi
年金の脱退一時金と税金の還付はお任せください

Mẫu liên hệ

Chúng tôi cố gắng trả lời các thắc mắc của bạn ngay lập tức, nhưng nếu bạn không nhận được phản hồi từ biểu mẫu bên dưới, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại info@youat-jp.com.

TênCần thiết
địa chỉ thư điện tử
Cần thiết
Quốc tịch của bạn
Cần thiết
Giới tính của bạn
Cần thiết
Nam  Nữ
Tình trạng thị thực
Cần thiết
Thị thực làm việc
người thường trú
người thường trú phụ thuộc( Vợ / chồng v.v.)
Những thị thực khác
Nơi ở hiện tại
Cần thiết
Tôi vẫn sống ở Nhật Bản.
Tôi không sống ở Nhật Bản nữa.
Ngày khởi hành cuối cùng từ Nhật Bản về nước
※Nếu bạn vẫn đang sống ở Nhật Bản, vui lòng ghi ngày khởi hành dự kiến của bạn. (Ví dụ: 31/12/20 **)
Thông báo chuyển đi (Tenshutsu-todoke:転出届)Cần thiết
Để những người nước ngoài đã rời Nhật Bản sau ngày 9 tháng 7 năm 2012 có thể đăng ký thanh toán rút tiền một lần, Cần phải nộp "Thông báo chuyển đi " cho văn phòng thành phố đã đăng ký cư trú.

Tôi đã gửi "Thông báo chuyển đi" (tôi dự định sẽ tự gửi)
Vui lòng gửi "Thông báo chuyển đi" thay mặt tôi.
Tôi không nhớ là mình đã gửi "Thông báo chuyển đi" hay chưa.

Ngày sinhCần thiết
Công ty và thời gian làm việcCần thiết
Tên công ty 
(ví dụ) Tozai Kogyo Kabushikigaisha
1
2
3
4

Giai đoạn 
(ví dụ) 04/01/2010 - 03/03/2012
1
2
3
4
※Vui lòng nhập từng công ty bạn đã làm và thời gian đã làm việc của từng công ty. Nếu bạn không thể viết tất cả chúng, vui lòng viết phần tiếp theo trong "Chi tiết" bên dưới.
Thêm chi tiết Nếu bạn muốn viết thêm về nội dung tư vấn của mình, vui lòng ghi vào cột bên dưới.
Đồng ý với việc chuyển giao thông tin cá nhân của bạnCần thiết Vui lòng đọc chính sách của chúng tôi bên dưới và kiểm tra xem bạn có đồng ý không
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty TNHH YouAT (kể từ tháng 7 năm 2009)
Chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân. Dựa trên luật pháp Nhật Bản "Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân", chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình với sự cẩn trọng tối đa liên quan đến việc xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp.
1.Chúng tôi sẽ bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn thận nhất. Ngoài việc thực hiện kinh doanh dựa trên yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp thông tin và thông báo hữu ích cho khách hàng.
2.Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp trước những rủi ro đối với thông tin cá nhân của khách hàng (truy cập trái phép thông tin cá nhân, mất mát, hủy hoại, làm sai lệch thông tin cá nhân) để đảm bảo tính an toàn và chính xác của thông tin cá nhân.
3.Chúng tôi sẽ luôn chú ý đến luật pháp và các quy tắc liên quan đến thông tin cá nhân và tuân thủ các nội dung.
4.húng tôi sẽ luôn nỗ lực cải tiến phương thức bảo vệ thông tin cá nhân một cách phù hợp.
5.Thông tin liên hệ về bảo vệ thông tin cá nhân E-mail:info@youat-jp.com
Tôi đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân.
  

Pension topics
2021-04-01
Về công thức tính khoản thanh toán rút tiền một lần
2019-09-01
Danh sách các Hiệp định An sinh Xã hội (kể từ tháng 9 năm 2019)
Read more
video
English video

Japanese pension (Nenkin) can claim for 10 years contribution.10年加入で厚生,国民年金は請求できます.

京都府京都市の夕映舎