Thanh toán rút tiền lương hưu một lần,Dịch vụ hoàn thuế

英語 日本語 中国語 ベトナム語
Việc lấy lại thanh toán rút tiền lương hưu một lần và tiền thuế hãy giao cho chúng tôi
年金の脱退一時金と税金の還付はお任せください

Nhân viên của chúng tôi

Masanori Sumida
Nhân viên đại diện của YouAT

Masanori Sumida


1968: Sinh ra ở tỉnh Ehime
1991: Thôi học tại Đại học Waseda Khoa văn học
1996 :Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Osaka, Khoa Tiếng Trung
2009: Bắt đầu làm đại diện thanh toán rút tiền lương hưu một lần cho người nước ngoài
   Đại diện chính thức cho đăng ký thanh toán rút tiền một lần
2011: Thành lập công ty TNHH YouAT, Chuyển các hoạt động trên sang công ty mới

【Trình độ chuyên môn】
"Luật sư an sinh xã hội (Shakai-hoken-roumu-shi)" (số đăng ký: 03271834)
"Luật sư hành chính (Gyosei-sho-shi)" (Số đăng ký: 26060022)

【Giới thiệu các hoạt động】
Hiệp hội tình nguyện [Hāto Mail] :Đại biểu
Hỗ trợ khởi nghiệp Thành viên hợp tác NICe

【Liên kết】
Masanori Sumita Văn phòng Luật sư an sinh xã hội / Luật sư hành chính -Yueisha "夕映舎"
https://yueisya.com/Mistuo Oda
Nhân viên đại diện của YouAT

Mistuo Oda


1968: Sinh ra ở tỉnh Osaka
1991:Tốt nghiệp Đại học Waseda, Khoa Khoa học Chính trị và Kinh tế, Khoa Kinh tế
1994:Tốt nghiệp Trường sau đại học Waseda, Đã hoàn thành Chương trình Thạc sĩ Kinh tế (Kinh tế Lao động)
1994:Làm việc tại chính quyền thành phố Osaka
2001:Tự nguyện thôi việc ở chính quyền thành phố Osaka
2009: Bắt đầu làm đại diện thanh toán rút tiền lương hưu một lần cho người nước ngoài
   Chịu trách nhiệm về khách hàng nói tiếng Nhật, khách hàng nói tiếng Anh, quản lý web, v.v.
2011: Thành lập công ty TNHH YouAT, Chuyển các hoạt động trên sang công ty mới

【Giới thiệu các hoạt động và Liên kết】
Văn phòng Thiết kế đồ họa và viết bài quảng cáo “字天(Jiten)” http://www.jiten.biz/Kazuyo Nakada
Nhân viên điều hành của YouAT

Kazuyo Nakada (楊Dương /You)


1970: Sinh ra ở tỉnh Hiroshima
1995: Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Osaka, Khoa Tiếng Trung
2002: Tốt nghiệp Trường sau đại học Sư phạm Tứ Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc
   (Thạc sĩ Nghệ thuật / Chuyên ngành: Văn học Cổ điển, Thần thoại)
2010: Bắt đầu làm đại diện thanh toán rút tiền lương hưu một lần cho người nước ngoài Chịu trách nhiệm về khách hàng Trung Quốc
2011: Thành lập công ty TNHH YouAT, Chuyển các hoạt động trên sang công ty mớiYou Bun
Nhân viên điều hành của YouAT

You Bun (Dương Văn : 楊文)


1978: Sinh ra ở Trung Quốc (Nguồn gốc dân tộc : Người Lô Lô)
2002: Tốt nghiệp Trường sau đại học Sư phạm Tứ Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc
2011: Thành lập công ty TNHH YouAT, Chịu trách nhiệm về khách hàng Trung QuốcTomohiro Watari
Nhân viên điều hành của YouAT

Tomohiro Watari


1975: Sinh ra ở tỉnh Osaka
1998: Tốt nghiệp Đại học Doshisha
2007: Kế toán thuế công chứng, Đăng ký chính thức
2009: Khai trương văn phòng kế toán thuế Tomohiro Watari
2014: Gia nhập công ty TNHH YouAT

【Trình độ chuyên môn】
Kế toán thuế công chứng (Zeiri-shi)(số đăng ký: 107860)

【Liên kết】
Dạy tôi! Kế toán thuế Văn phòng kế toán thuế Tomohiro Watari http://watax-jp.com/

Pension topics
2021-04-01
Về công thức tính khoản thanh toán rút tiền một lần
2019-09-01
Danh sách các Hiệp định An sinh Xã hội (kể từ tháng 9 năm 2019)
Read more
video
English video

Japanese pension (Nenkin) can claim for 10 years contribution.10年加入で厚生,国民年金は請求できます.

京都府京都市の夕映舎