Thanh toán rút tiền lương hưu một lần,Dịch vụ hoàn thuế

英語 日本語 中国語 ベトナム語
Việc lấy lại thanh toán rút tiền lương hưu một lần và tiền thuế hãy giao cho chúng tôi
年金の脱退一時金と税金の還付はお任せください

Đại diện đăng ký thủ tục hoàn trả lương hưu của người
nước ngoài (Thanh toán rút tiền lương hưu một lần)

1.Yêu cầu về đơn hoàn lại tiền lương hưu

Người nước ngoài có việc làm và đã nộp tiền lương hưu tại Nhật Bản có thể xin hoàn lại tiền lương hưu của Nhật Bản (lương hưu toàn dân, lương hưu phúc lợi, lương hưu Hỗ trợ lẫn nhau cho Công chức Quốc gia) trong vòng hai năm sau khi trở về nước . (Đây được gọi là " Thanh toán rút tiền lương hưu một lần(Lump-sum Withdrawal Payments)". Xem thêm hướng dẫn của Dịch vụ hưu trí Nhật Bản .)

Những điều kiện để đăng ký:
(1)Bạn không có quốc tịch Nhật Bản.
(2)Bạn đã trả lương hưu từ 6 tháng trở lên và dưới 10 năm ở Nhật Bản (*).
(3)Bạn chưa đăng ký địa chỉ tại Nhật Bản.

(※)Điều kiện để hưởng lương hưu tuổi già (nguyên tắc sau 65 tuổi) hiện nay là trên 10 năm đóng tiền lương hưu . Nếu bạn có visa thường trú, thời hạn sẽ ngắn hơn. Xem bài đăng trên blog này.

Nói cách khác, những người nước ngoài trở về nước sau khi làm việc tại Nhật Bản bằng thị thực lao động ngắn hạn hầu như luôn đủ điều kiện để nộp đơn.
Một số quốc gia có thể đã ký một "thỏa thuận an sinh xã hội" với Nhật Bản để cho phép "tổng thời gian hưởng lương hưu" giữa hai nước.
Xem bài đăng trên blog này để biết danh sách các quốc gia đối tác mới nhất.
Tuy nhiên, ngay cả khi tên quốc gia của bạn có trong danh sách này, bạn vẫn có thể đăng ký " Thanh toán rút tiền lương hưu một lần ".

Để đáp ứng tiêu chuẩn (3) ở trên, cần phải nộp "Thông báo chuyển đi (tenshutsu todoke :転出届)" cho văn phòng thành phố trước khi rời Nhật Bản.
Nếu bạn muốn nộp đơn xin rút tiền một lần sau khi rời Nhật Bản, vui lòng nộp "Thông báo chuyển đi" tại văn phòng thành phố đã đăng ký là cư dân trước khi rời Nhật Bản. Công ty trách nhiệm hữu hạn YouAT được chính phủ Nhật Bản cấp phép làm đại diện để gửi "Thông báo chuyển đi".
Vì vậy, nếu bạn không thể gửi "Thông báo chuyển đi", chúng tôi sẽ thay mặt bạn nộp đơn.

Trang chủ

2.Công ty trách nhiệm hữu hạn YouAT sẽ lo toàn bộ quy trình đăng ký "thanh toán rút tiền lương hưu một lần".

Công ty trách nhiệm hữu hạn YouAT sẽ thay mặt bạn đăng ký toàn bộ "thanh toán rút tiền lương hưu một lần" theo quy định của pháp luật Nhật Bản.
Chúng tôi cũng cung cấp khoản hoàn thuế 20% và đặt mức phí dịch vụ thấp hơn mức thuế được hoàn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn YouAT sẽ lo tất cả các đơn đăng ký của bạn tại Nhật Bản và cũng sẽ hoàn trả các khoản thuế tại Nhật Bản.
Chúng tôi sẽ kiểm tra trước tất cả các tài liệu đăng ký của bạn để giúp đảm bảo việc nhận tiền mặt thành công.

Trang chủ

Chúng tôi sẽ thay mặt bạn nộp đơn xin hoàn lại tiền lương hưu của người nước ngoài " thanh toán rút tiền một lần ".
(Tất cả đơn đăng ký sẽ được thực hiện thay mặt bạn và hoàn thuế 20% sẽ được áp dụng theo cách tương tự)

Chúng tôi sẽ thay mặt bạn đăng ký thanh toán rút tiền một lần và hoàn thuế 20% tại Nhật Bản ,sau đó chuyển khoản đó vào tài khoản ngân hàng của bạn.

 • Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn các tài liệu cần thiết. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi tất cả các tài liệu đã hoàn thành qua đường bưu điện.
 • Chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các tài liệu của bạn trước. Đối với thanh toán rút tiền một lần, thời gian tối thiểu từ khi nộp đơn đến khi thanh toán là 3 đến 4 tháng và tối đa là khoảng 6 tháng. Bạn chịu trách nhiệm về phí vận chuyển tài liệu và phí chuyển tiền từ chúng tôi.
 • Trước khi đăng ký, chúng tôi sẽ điều tra miễn phí số tiền ước tính của khoản thanh toán rút tiền một lần của bạn và thông báo cho bạn về số tiền phí.
 • Số tiền thực tế của tổng số lần rút tiền của bạn có thể thay đổi một chút so với số tiền chúng tôi đã điều tra. Nếu số tiền thay đổi, chúng tôi sẽ hoàn lại hoặc chuyển khoản phí đã thay đổi sau khi khấu trừ các khoản phí bổ sung.
 • Khoản thanh toán rút tiền một lần và khoản hoàn thuế 20% của bạn sẽ được chuyển từ Nhật Bản bằng đơn vị tiền tệ quốc tế. Tiền tệ quốc tế do Chính phủ Nhật Bản gửi thay đổi tùy thuộc vào khu vực đặt tài khoản ngân hàng được chỉ định. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo trang 13 trong hướng dẫn của Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tài khoản ngân hàng Nhật Bản, tiền sẽ được gửi bằng Yên Nhật.
【 Chi Phí 】
 • 12,5% của khoản thanh toán rút tiền một lần
 • Nếu bạn cần người đại diện cho "Thông báo chuyển đi", chi phí là 5.000 yên.
※Trong cả hai trường hợp, sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ, chi phí sẽ được khấu trừ vào số thuế được hoàn lại.Theo nguyên tắc chung, bạn không cần phải gửi bất kỳ khoản phí nào. (*)
(*)Vì không đánh thuế đối với khoản thanh toán rút tiền một lần cho lương hưu toàn dân, bạn có thể phải trả trước một khoản chi phí thủ tục.
Chúng tôi sẽ thay mặt bạn nộp đơn xin
hoàn lại tiền lương hưu của người nước ngoài
"thanh toán rút tiền một lần"
(Tự nộp đơn / Việc hoàn thuế 20% sẽ được chúng tôi xử lý)

Vui lòng đồng ý với hướng dẫn của chúng tôi và tự mình nộp đăng ký thanh toán rút tiền một lần . Nếu thành công, bạn sẽ được hoàn lại khoảng 80%.

 • Vui lòng gửi "Thông báo về Quyết định Thanh toán Rút tiền Một lần" và "Mẫu thông báo người quản lý nộp thuế" được gửi từ cơ quan chính phủ Nhật Bản qua đường bưu điện cho chúng tôi.Nếu bạn làm mất tài liệu này, chúng tôi sẽ tính thêm phí cấp lại là 5.000 yên.
 • Tiếp theo, chúng tôi sẽ đại diện thực hiện hoàn thuế 20% tại Nhật Bản và chuyển số tiền dư sau khi đã trừ chi phí. Mất khoảng 1 đến 3 tháng để hoàn thuế.
 • Vui lòng tự chịu phí gửi thư và phí chuyển tiền từ chúng tôi.
【 Chi Phí 】
 • 25% số thuế được hoàn
 • Nếu bạn làm mất "thông báo quyết định thanh toán rút tiền một lần", phí cấp lại là 5.000 yên.
※Trong cả hai trường hợp, sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ, chi phí sẽ được khấu trừ vào số thuế được hoàn lại. Theo nguyên tắc chung, bạn không cần phải gửi bất kỳ khoản chi phí nào.
Pension topics
2021-04-01
Về công thức tính khoản thanh toán rút tiền một lần
2019-09-01
Danh sách các Hiệp định An sinh Xã hội (kể từ tháng 9 năm 2019)
Read more
video
English video

Japanese pension (Nenkin) can claim for 10 years contribution.10年加入で厚生,国民年金は請求できます.

京都府京都市の夕映舎