Thanh toán rút tiền lương hưu một lần,Dịch vụ hoàn thuế

英語 日本語 中国語 ベトナム語
Việc lấy lại thanh toán rút tiền lương hưu một lần và tiền thuế hãy giao cho chúng tôi
年金の脱退一時金と税金の還付はお任せください

Đề tài lương hưu

2021-04-01
Về công thức tính khoản thanh toán rút tiền một lần

1.Lương hưu phúc lợi(Kosei Nenkin)

"Bảo hiểm lương hưu phúc lợi" là khoản trợ cấp dành cho nhân viên làm việc cho một công ty.

Khoản thanh toán rút tiền một lần cho lương hưu phúc lợi được thanh toán theo công thức sau.

Thanh toán rút tiền một lần = Thù lao trung bình hàng tháng * Tỷ lệ thanh toán

(*)Mức thù lao bình quân hàng tháng được tính từ mức lương bình quân (mức thù lao hàng tháng tiêu chuẩn) và tiền thù lao của toàn bộ thời gian đã trả “Bảo hiểm lương hưu phúc lợi”.
Tuy nhiên, tiền lương thực nhận hàng tháng và giá trị trung bình của phần thưởng (tiền thưởng) không phải lúc nào cũng khớp nhau. Đặc biệt, nếu bạn nhận lương hàng tháng trên 650.000 yên thì mức lương của khoảng thời gian đó sẽ được tính là 650.000 yên.


Thanh toán rút tiền lương hưu một lần được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng nhân với mức đóng theo số tháng hưởng lương hưu. Tỷ lệ thanh toán được hiển thị trong bảng dưới đây.

Trường hợp 1: Nếu bạn đã trả lương hưu vào tháng 4 năm 2021 hoặc muộn hơn

Số tháng đã trảTỷ lệ thanh toán
6-110.5
12-171.1
18-231.6
24-292.2
30-352.7
36-413.3
42-473.8
48-534.4
54-594.9
60 trở lên5.5


Trường hợp 2: Nếu việc chi trả lương hưu đã được hoàn thành vào tháng 3 năm 2021 hoặc sớm hơn

Số tháng đã trảTỷ lệ thanh toán
6-110.5
12-171.1
18-231.6
24-292.2
30-352.7
36 trở lên3.3


[Lưu ý 1] Khoảng 20% của khoản thanh toán rút tiền một lần sẽ được khấu trừ dưới dạng thuế.
[Lưu ý 2] Khoản thanh toán rút tiền một lần được tính bằng Yên Nhật. Khi tiền được chuyển đến tài khoản ngân hàng xác định, nó sẽ được chuyển đổi thành ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái hiện hành và được gửi đi.
 

2. Bảo hiểm lương hưu toàn dân(Kokumin Nenkin Hoken)

"Bảo hiểm lương hưu toàn dân" là lương hưu dành cho những cư dân không làm việc cho các công ty hoặc văn phòng chính phủ, chẳng hạn như những người tự kinh doanh.

Khoản thanh toán rút tiền một lần cho "Bảo hiểm lương hưu toàn dân" được thanh toán theo bảng dưới đây.

Trường hợp 1: Nếu bạn đang trả lương hưu từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022

Số tháng đã trảSố tiền nhận (yên)
6-1149,830
12-1799,660
18-23149,490
24-29199,320
30-35249,150
36-41298,980
42-47348,810
48-53398,640
54-59448,470
60 trở lên498,300


Trường hợp 2: Nếu việc chi trả lương hưu đã được hoàn thành vào tháng 3 năm 2021 hoặc sớm hơn

Trường hợp đã hoàn thành việc chi trả lương hưu từ tháng 3 năm 2021 trở về trước thì số tiền rút lương một lần tối đa là 36 tháng.
Số tiền thanh toán rút tiền một lần sẽ thay đổi tùy thuộc vào năm thanh toán cuối cùng. Sau đây là một ví dụ.

Ví dụ: Nếu việc chi trả lương hưu được hoàn thành trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021
Số tháng đã trảSố tiền nhận (yên)
6-1149,620
12-1799,240
18-23148,860
24-29198,480
30-35248,100
36 trở lên297,720


[Lưu ý] Khoản thanh toán rút tiền một lần được tính bằng Yên Nhật. Khi tiền được chuyển đến tài khoản ngân hàng xác định, nó sẽ được chuyển đổi thành ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái hiện hành và được gửi đi.


Pension topics
2021-04-01
Về công thức tính khoản thanh toán rút tiền một lần
2019-09-01
Danh sách các Hiệp định An sinh Xã hội (kể từ tháng 9 năm 2019)
Read more
video
English video

Japanese pension (Nenkin) can claim for 10 years contribution.10年加入で厚生,国民年金は請求できます.

京都府京都市の夕映舎